Praktični program za zdravu ishranu

Praktični program za zdravu ishranu
Praktični program za zdravu ishranu

Praktični program za zdravu ishranu

U nekoliko koraka do zdrave ishrane kroz plan koji je usklađen sa vašim navikama, načinom života i afinitetima, sa stavljanjem akcenta na praktičnost, bez izgladnjivanja i komplikovanih recepata.

Naše zdravlje, raspoloženje, fizički izgled i produktivnost u svim sferama života su usko povezani sa načinom ishrane koji svakodnevno primenjujemo.
Svrha promene režima ishrane je usvajanje zdravih navika koje će vam omogućiti da se uspostavi i održi ravnoteža između potreba i količine unetih materija. Zbog toga se program ishrane prilagođava individualno shodno vašim potrebama i načinom života - analizira se opšte zdravstevno stanje, starosna dob, pol, nivo fizičke aktivnosti, porodična anamneza, dnevni i nedeljni bioritam, porodično stanje, radno vreme i vreme obroka i sl.  Dijeta nužno ne predstavlja restriktivni režim ishrane i ne podrazumeva uvek smanjenje telesne mase. Posebno se pristupa programu ishrane kod ljudi koji se bave sportom ili imaju intenzivne fizičke aktivnosti, kao i kod ljudi koji imaju hronična oboljenja.

Program podrazumeva izradu dnevnih jelovnika, uz savete za pripremu jela koji su prilagođeni vremenu kojim raspolažete u toku dana i stepenu fizičke aktivnosti, pri čemu se vodi računa da izbor namirnica bude u skladu i sa vašim afinitetima i sa principima zdrave ishrane. Dakle, ne morate gladovati i jesti namirnice koje ne volite da biste se zdravo hranili. Posledice neprilagođenih, brzih i „popularnih“ dijeta sa ciljem smanjenja telesne mase, višestruke su i pored toga što se nakon prestanka primene telesna masa vraća na nivo pre dijete, mogu biti opasne po zdravlje. Zbog toga, program ishrane mora biti fleksibilan, raznovrstan i praktičan kako bi bio održiv u što dužem periodu.

Pre inicijalnog razgovora, potrebno je uraditi rutinsku laboratorijsku analizu iz krvi i nekoliko dana ranije voditi detaljan dnevnik o unosu hrane i pića sa što preciznijom satnicom.
Svakom klijentu se individualno pristupa i program podrazumeva :
1.    Inicijalni razgovor - motivi za promenu režima ishrane, skrining opšteg zdravstvenog stanja i komentar laboratorijskih nalaza, analiza dnevnog i nedeljnog bioritma, životnih i navika u ishrani; sledi kreiranje više fleksibilnih dnevnih jelovnika koji ukupno daju 16 različitih kombinacija, čime se omogućava raznovrsnost u ishrani i dovoljno opcija da se program što bolje individualno prilagodi
2.    Konsultacije sa detaljnom analizom programa ishrane, nakon čega u prvih nekoliko nedelja sledi praćenje adaptacije na program i podrška (prilagođavanje uvedenog režima)
3.    Kontrolne konsultacije nakon 6 do 7 nedelja primene programa i izrada novih dnevnih jelovnika kojim bi se program dopunio i dodatno prilagodio
4.    Opcionalne dodatne konsultacije nakon 3 meseca od početka primene programa i dalje praćenje i podrška  kroz savete
 
Mr ph Nebojša Popović je nutricionista sa 13 godina iskustva u primeni programa zdrave ishrane. 2007.godine je završio Farmaceutski fakultet u Beogradu, a svoja znanja iz oblasti dijetetike je pored rada na Institutu za Bromatologiju Farmaceutskog fakulteta u Beograda stekao i na Ohio Northern University u Sjedinjenim Američkim Državama.